Địa chỉ: 20b Ngõ 874 Minh Khai Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439876333
Ngày ban hành:
31/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trung tâm tiếng Anh DreamSky- Đơn vị liên kết dạy tiếng Anh cho trẻ em có thông báo về việc học trực tuyến miễn phí tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ quan tâm có thể đăng nhập theo link trong thông báo mở rộng sân chơi cho bé trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID -19 khi ở nhà nhé.

                                                                                                                        BGH

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực