Địa chỉ: 20b Ngõ 874 Minh Khai Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439876333
 • PHẠM THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0969730632
  • Email:
   hapham955@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TB Thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905765723
 • NGUYỄN THANH LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   thanhlannguyen@gmail.com
 • Đỗ Diệp Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0948685115
 • HOÀNG THỊ THU HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0986328206
  • Email:
   hien1942015@gmail.com
 • NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0904998908
  • Email:
   phuongnguyen_216@yahoo.com
 • TRẦN THỊ HUÊ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0911390566
  • Email:
   tranthihue76@gmail.com